Menu
  • home
  • Products  ทั้งหมด 3 รายการ

 

FILTER DRIER

สินค้ามาใหม่

FD-Common Applications

FD is an Activated Clay-type of desiccants made from natural mineral Montmorillonite. FD is a newly developed desiccant that shows greater water vapor adsorption capability as compared to that of conventional desiccants,
 FD is chemically inert Montmorillonite  clay which is a naturally occurring   mineral as apposed to the chemically synthesized absorbent FD is totally an acid-free desiccant and consequently, can be widely used in various industries, including very fine electronic and mechanical parts, medicines, etc.
FD-Design Features

  • Much greater water adsorption power than conventional desiccants
  • Effective over a wide relative humidity range
  • Environmental friendly
  • Easy to use and safety to handle
  • Non-acid property and readily disposable
  • Permanent shape
  • Save cost over the long run

Specifications:
Frame: Aluminum Extruded
Replaceable Media: Eco drier
 
Technical Data :
Chemical Data of Eco Dry Desiccant
Composition SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O FeO H2O
Volume (%) 69.41 14.76 3.06 3 6.74 0.45 0.4 0.35 1.83

Absorbing Ability of Eco Dry Desiccant
Relative Humidity Absorbing Ability Packing Materials
20% 8% Non Woven Paper, Non Woven Bag
50% 20% Cloth bag
90% 30% Bulk. The sizes are from 1 Gram-2,000 Grams
 
Physical Data :
Physical Data of Eco Dry Desiccant
Appearance Pople or pale grey Granules
Water Solubility Not applicable
Boiling poing/range >1600oC
Decompositiion Temperature >1600oC
PH 4-8
Melting point/range 772oC
Bulk Density (g/ml) 0.90-1.1
Physical Appearance 1 - 3 mm.
Flammability (solid,gas) Not applicable
Vapour Pressure Nagligible
Explosive Properties Not applicable
 
Please put the required packet together with your goods before packing or storage.  Filter drier is readily disposable.  Its basic chemical property gives additional benefits in term of soil reconditioning, hence, automatically improve soil quality upon discharge.
 
For Industrial use :
Precision Apparatus Keep precision equipment (such as IV etc.) safe from moisture
AIR, LNG & LPG  Remove water from instrument air LNG or LPG
Exports Prevents exporting goods from moisture damage during shipment
Warehouse & Freight  Effectively protects all valuable packaging from moisture damage
 
For Home use:
Foodstuff Protects foodstuff from moisture damage, hence help maintain crisp
Pharmaceutica Ensure the quality of moisture sensitive pharmaceuticals
Photo Material Protect film sensitive emulsions from changing color due to moisture
Flower Drying Dries flower quickly and safety. Beautiful dried flowers last forever.

DOWNLOAD:File FILTER DRIER


RETURN AIR GRILLE

สินค้ามาใหม่

RETURN AIR GRILLE

ANODIZED EXTRUDED ALUMINIUM

Commonly called filter back grills. They are used in the return air and can house a 1" filter. They are hinged and are bright white in color. It is important when selecting your grill that you remember all sizes are listed with the width first and then the height
Removable face for easy installation and cleaning Equipped with adjustable filter retainers Bright White finish

  Features:

Double-deflection both of them can be adjusted  Welded frame for strength, louvered outlet  High quality, good performance

  Application:

Return air grille in air conditioning system in pharmaceutical industry, hospitals, cosmetics, semi-conductor, sophisticated machine food industry etc. It is usually used as sidewall outlet in the terminal of central air conditioner system.
Product Description

1) Lightweight aluminum material 
2) Welded frame for strength, louvered outlet 
Double defection grille air diffuser: 
1) Lightweight aluminum material 
2) Welded frame for strength, louvered outlet 
3) Can be directly used with fan-coil support 
4) Terminal can be used for central air conditioning systems 
5) Blade angles can be adjusted in any area 
6) Air flow can be controlled at different angles 
7) Custom specifications accepted

Air grille is made out of two levels of deflection blade sets perpendicular to each other. The deflection blade sets can be adjustable manually. The optional volume control damper can be added to the grille to form as register to further control the air volume

DOWNLOAD:File RETURN AIR GRILLE


Life Cycle

สินค้ามาใหม่

Life Cycle

อายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศนั้น เราสามารถกระทำได้สองวิธีดังนี้ คือ การคำนวณโดยวิธีการตามมาตรฐานทาง Ashrae ซึ่งมีวิธีตามขั้นตอน และอีกวิธีหนึ่งได้แก่ วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้จริง โดยอาศัยเครื่องวัดความดันตกคร่อมระหว่างแผ่นกรองอากาศนั้นๆ

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแผ่นกรอง
1. ปริมาณฝุ่นในภาวะพื้นที่นั้นๆ แผ่นกรองอากาศรุ่นเดียวกัน หากน้ำมาใช้ในสถานที่แตกต่างกัน อายุการใช้งานก็ไม่เท่ากัน หากพื้นที่นั้นมีปริมาณฝุ่นมาก ก็จะทำให้อายุการใช้งานของแผ่นกรองสั้นลง
2.ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศบริเวณนั้นๆ หากมีความชื้นสัมพัทธ์ที่มาก ก็จะทำให้ฝุ่นที่ไปติดเกาะกับแผ่นกรองนั้น เกิดการทับถมกัน และเหนียว ก็จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
3.การดูแลระบบการกรองให้เหมาะสม โดยการใช้แผ่นกรองให้เหมาะสมกับพื้นที่ และหน้างานนั้นๆ
RECOMMENDATION LIFE CYCLE FOR AIR FILTERS (HOSPITAL)
  PRIMARY FILTER
แผ่นกรองอากาศขั้นต้น เป็นแผ่นกรองอากาศแบบกรองหยาบ ซึ่งตามมาตรฐาน EN779 ได้ระบุไว้ระดับของแผ่นกรอง G1-G4 โดยประสิทธิภาพการกรอง จะเริ่มตั้งแต่ 10-35% ซึ่งอายุการใช้งานฟิลเตอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน
  SECONDARY FILTER
แผ่นกรองอากาศลำดับที่สอง เป็นแผ่นกรองอากาศแบบกรองละเอียด ซึ่งตามมาตรฐาน EN779 ได้ระบุไว้ระดับของแผ่นกรอง F5-F9 โดยประสิทธิภาพการกรอง จะเริ่มตั้งแต่ 40-95% ซึ่งอายุการใช้งานฟิลเตอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งาน 6-12 เดือน
  FINAL FILTER
แผ่นกรองอากาศลำดับสุดท้าย เป็นแผ่นกรองอากาศแบบกรองละเอียดมาก ซึ่งตามมาตรฐาน EN779 ได้ระบุไว้ระดับของแผ่นกรอง H10-16 โดยประสิทธิภาพการกรอง จะเริ่มตั้งแต่ 99-99.99999% ซึ่งอายุการใช้งานฟิลเตอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งาน 1-2 ปี

หมายเหตุ อายุการใช้งานฟิลเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ และระยะเวลา อีกทั้งสภาพอากาศ ณ บริเวณนั้นๆ

DOWNLOAD:File Life Cycle


© http://www.ratchata.com | Online 7 | Hit : 2003904